top of page
Polspijn Pols Pijn handpijn hand pijn

Polsartrose

WAT ZIJN DE KLACHTEN BIJ ARTROSE VAN DE POLS?

Artrose van de pols is het ontstaan van slijtage ter hoogte van de meerdere kleine polsbotjes waarbij deze kraakbeen verliezen. Kraakbeen is immers een beschermende glijlaag die aanwezig is in alle gezonde gewrichten. Dit verdwijnen van het kraakbeen wordt ook wel carpale artrose genoemd, afkomstig van het Latijn 'carpus' wat pols betekent. 
 

Onder deze noemer kunnen we verschillende soorten artrose herkennen waarbij bepaalde botjes wel en andere geen slijtage vertonen. Afhankelijk van het patroon van slijtage  kunnen verschillende behandelingen gekozen worden.
 

De oorzaak van artrose is tweeërlei. Ofwel is ze het gevolg van een chronisch degeneratief proces of in ander geval is het een gevolg van een trauma of ongeval. Dit kan leiden tot een breuk van een van (één van) de polsbotjes of een scheur van een van de vele ligamenten die de botjes op hun correcte plaats houden. 
 

De pijn ontstaat ten gevolge van een toegenomen druk op de polsbeentjes, aangezien de kraakbeenlaag, die normaal als schokdemper fungeert, geleidelijk aan verdwijnen is. Deze pijn neemt toe bij kracht zetten met de pols en vingers, bijvoorbeeld bij het opendraaien van een fles of pot.

Polspijn Pols Pijn handpijn hand pijn artrose arthrose

HOE STELLEN WE DE DIAGNOSE?

De diagnose start bij een goede bevraging van de klachten en een volledig klinisch onderzoek. Er bestaat lokale drukpijn en/of zwelling ter hoogte van de pols. Duidelijk verminderde kracht en pijn bij mobilisaties zijn aanvullende argumenten.

Een radiografie van de hand en pols bevestigt de afwezigheid van kraakbeen ter hoogte van het de bepaalde botjes in de pols. Bij twijfel kan aanvullende beeldvorming noodzakelijk zijn zoals een botscan..

pols arthrose polsarthrose polsartrose artrose rx radiografie

WAT ZIJN DE BEHANDELINGSMOGELIJKHEDEN?

  • Ontstekingsremmers + ijs

Ontstekingsremmers gecombineerd met frequent ijs behandeling kunnen de pijnklachten onderdrukken en de ontsteking laten verdwijnen. Bij langbestaande klachten en vergevorderde artrose zal dit echter onvoldoende zijn. Tevens kan de inname van ontstekingsremmers nefast zijn voor de nierfunctie en de maag. Overleg langdurig gebruik steeds met uw arts.

  • Immobilisatie met polsbrace

Bracing kan de klachten onderdrukken door de beweeglijkheid van het polsgewricht stil te leggen. Indien de activiteiten met een polsbrace kan voortgezet worden, kan dit een goede tijdelijke oplossing zijn. 

  • Inspuiting

Indien de radiografie geen 'bot-op-bot artrose' (oftewel artrose in de ernstigste graad) aantoont, kan een inspuiting met cortisone de zwelling en pijn in het gewricht doen afnemen en kunnen de klachten verminderen/verdwijnen. 
Indien cortisone tegenaangewezen is kan gebruik worden gemaakt van hyaluronzuur.

  • Operatie

De definitieve behandeling voor een artrose van de pols (radiocarpale artrose) kan bestaan uit het plaatsen van een polsprothese. Tijdens een dergelijke ingreep wordt een component in de middenhand geplaatst en een andere component in het spaakbeen (radius). Beide worden geconnecteerd middels een kogelgewricht. Op deze manier beweegt de hand ten op zichte van de voorarm opnieuw via de 'koppeling' in de prothese.

De polsprothese is een alternatief voor de reeds langer bestaande ingreep de polsfusie of polsarthrodese. Hierbij wordt de pijnlijke pols vastgezet om de pijnlijke, meestal weinige, beweging die nog rest op te offeren voor een pijnvrij resultaat. 

Aangezien een polsprothese niet in alle soorten artrose  aangewezen is vraagt u best na aan de arts of het in uw geval tot de mogelijkheden behoort.

Polsprothese pols prothese
Polsprothese pols prothese radiografie RX

FREQUENT GESTELDE VRAGEN

  • Wat kan ik verwachten na het plaatsen van een polsprothese?

Bij het plaatsen van een duimprothese wordt een incisie gemaakt aan de basis van de duim over het verloop van de zadelgewricht. De operatie gebeurt onder algemene verdoving, waarbij u kortstondig in een lichte slaap wordt gebracht en direct na de ingreep wakker gemaakt door de anesthesist. Postoperatief wordt er een verband aangebracht gedurende vier weken. Deze gips wordt na twee weken vervangen door een brace en de draadjes worden verwijderd. De wonde dient twee weken droog gehouden te worden. U mag uw hand volledig gebruiken voor dagdagelijkse zaken zolang de wonde droog en proper kan blijven. Gewichten dragen is de eerste drie maanden niet aangewezen. Klassiek wordt er postoperatief geen kinesitherapie voorgeschreven.

De beweeglijkheid wordt na het verwijderen van de gips vrij vlot herwonnen door het uitvoeren van dagdagelijkse activiteiten. De kracht zal over het verloop van maanden terugkeren.

  • Wanneer kan ik werken / autorijden?

Normaal gesproken kan het werk hervat worden na een drietal maanden.

Autorijden kan zodra de gips verwijderd is, aangezien rijden met een gips niet wordt verzekerd.

  • Wat zijn de risico’s?

Zoals bij elke chirurgische ingreep zijn mogelijke complicaties zwellingen/nabloeding in het operatiegebied, wondproblemen, overgevoeligheid van het litteken en infectie.

Op lange termijn zal de prothese ook onderhevig zijn aan slijtage. Hier bestaat de mogelijkheid dat een deel van de prothese langzaam los komt. Dit is evenwel een zeldzame diagnose en studies tonen aan de zelfs bij de actieve bevolking de polsprothese in de meeste gevallen resultaten geeft.

  • Wanneer neem ik vroeger contact op?

Bij toegenomen wonddrainage, zwelling/roodheid van de hand gepaard met pijn of koorts > 38,5°C zijn redenen om vroeger een consultatie aan te vragen of u aan te bieden op de spoedopname. Een duidelijke klik met gevoel van ontwrichting is daarnaast ook een reden om via de spoedopname langs te komen.

bottom of page