top of page
Disclaimer.jpg

Disclaimer

Algemeen

De informatie op deze website wordt verstrekt door de firma Dokter Michiel Van Parys Orthopedie en is tevens ook de eigenaar. Door deze website te gebruiken, erkent u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en aanvaard.

De informatie op de website is uitsluitend ter informatie bedoeld en wordt verstrekt zonder enige expliciete of impliciete garantie. Hoewel wij alle inspanningen leveren om accurate en actuele informatie te verstrekken, kunnen wij de nauwkeurigheid of de volledigheid van de informatie niet garanderen. Wij behouden ons het recht voor om de informatie op de website zonder voorafgaande kennisgeving of voorafgaande aanvaarding te wijzigen.

Dokter Michiel Van Parys Orthopedie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die veroorzaakt wordt door of voortvloeit uit een direct of indirect gebruik van de website of van de informatie die deze bevat.

Dokter Michiel Van Parys Orthopedie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen van de website, schade als gevolg van technische defecten of virussen (of gelijkaardige storende elementen) of door het raadplegen van websites (bijvoorbeeld via hyperlinks) waarnaar op de website wordt verwezen, of door de informatie die deze websites bevatten.

Dokter Michiel Van Parys Orthopedie is niet aansprakelijk voor elektronische communicatie via de website. Dit omvat e-mailcorrespondentie, vertragingen, onderschepping of manipulatie van de communicatie door derde partijen.

De gebruikers van de website zijn verantwoordelijk voor elke keuze of beslissing die zij maken op basis van informatie die zij op of via de website hebben verkregen.

De gebruikers van deze website moeten alle redelijke voorzorgen nemen tegen virussen, bugs, Trojaanse paarden enz.

Auteursrecht

Alle informatie op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht berust bij Dokter Michiel Van Parys Orthopedie. Geen informatie mag worden gereproduceerd of gedistribueerd zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toelating van Dokter Michiel Van Parys Orthopedie

Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit (het gebruik van) de website zullen uitsluitend onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving.

bottom of page