top of page
Ontwerp zonder titel (17).png

Plica synovialis syndroom

WAT IS EEN PLICA SYNOVIALIS?

Een ‘plica synovialis’ is de Latijnse benaming voor een ‘slijmvliesplooi’. Het is een volledig goedaardige aandoening. Het is immers geweten dat de plooi in meer dan 75% van de mensen aanwezig is. Zoals de naam het zelf omschrijft is dit geen echte ziekte maar eerder een verdikking van het slijmvlies aan de binnenkant van het elleboog gewricht. Deze plooi kan ontstoken geraken en zo pijn veroorzaken. Dit komt veel minder vaak voor en is in de orde van 7-8%. Het hebben van deze plooi alleen is dus onvoldoende om te spreken over een syndroom.

Heel typisch ontstaat het syndroom bij adolescente of jong volwassenen geëngageerd in het tennis of golfen. De pijn die hierdoor ontstaat wordt vaak aan de buiten/achterzijde van de elleboog gevoeld en kan worden verward met de vaak voorkomende tenniselleboog aandoening (zie aldaar).

Plica.png

WAT ZIJN DE OORZAKEN?

 

De synoviale plooi ontstaat in de embryonale fase maar verdwijnt niet altijd volledig tijdens de verdere ontwikkeling. Het is niets meer dan een embrylogisch restant aan de binnenzijde van de elleboog. Bij strek- en plooibewegingen van de elleboog kan deze slijmvliesplooi geklemd geraken in het gewricht nl. tussen de bovenarm en onderarm. Daardoor kan een ontsteking (inflammatie) van deze plooi ontstaan. Door de ontsteking geraakt deze plooi meer gezwollen die ze op haar beurt nog gevoeliger maakt voor hernieuwde inklemming.

WELKE KLACHTEN GEEFT DIT?

 

De klassieke symptomatologie is deze van lokale pijn aan de achter- en buitenzijde van de elleboog bij het uitoefenen van strekbewegingen. Omwille van deze pijn lokalisatie kan dit wel eens verward worden met een tenniselleboog.

Naast pijn is er soms bij strekken een klikkende en pijnlijke gewaarwording op diezelfde plaats.

HOE WORDT DE DIAGNOSE GESTELD?

In eerste instantie wordt de diagnose vermoedt op basis van het klinisch onderzoek die de lokale pijn goed weet te lokaliseren.
 

Bij deze aandoening is een MRI het meest aangewezen onderzoek om de ‘plica’ te diagnosticeren. Deze scan kan zonder contrast aangezien vaak wat ontstekingsvocht in het gewricht aanwezig is wat de beeldvorming bevordert.
 

Bij twijfel kan een radiografie van het ellebooggewricht genomen worden (voor- en zijaanzicht) om andere aandoeningen te kunnen uitsluiten. Een radiografie toont echter alleen beenderige zaken en geen weke weefsels.
 

Volledig schadeloos is de echografie die gebruik maakt van geluidsgolfen om beelden te creëren. Echter is de ‘plica’ te diep in het gewricht gelegen om deze goed te kunnen objectiveren. Evenwel is het een prima onderzoek om een tenniselleboogaandoening te kunnen bevestigen of uit te sluiten.

BEHANDELINGSMOGELIJKHEDEN?​​

​Afhankelijk van de ernst van het letsel, dat wordt ingeschat met behulp van de MRI, kan een gerichte therapie worden toegepast. De ingreep gebeurt met behulp van een kijkoperatie.

 • Pijnstilling

Pijnstilling kan steeds genomen worden indien het subjectief wenselijk is. Echter is het steeds raadzaam om nooit langdurig en niet zomaar pijnstilling te nemen zonder de onderliggende oorzaak in detail te kennen.
Indien de klachten niet te erg zijn kan de inname van een ontstekingsremmer gedurende korte duur de klacht volledig doen verdwijnen. 

 • Infiltratie

Indien de klachten niet onder controle te krijgen zijn kan een eenmalige infiltratie met cortisone preparaat uitgevoerd worden in het ellebooggewricht. Het doel is opnieuw om heel lokaal een ontstekingsremmend effect te creëren waardoor ook de zwelling zal afnemen en daarmee de symptomen.

Ten tweede heeft een infiltratie met een positief effect een bevestiging van de aandoening in het ellebooggewricht.

 • Kijkoperatie

Indien geen van voorgaande behandelingen het verhoopte effect heeft kan een kijkoperatie overwogen worden. Een kijkoperatie of artroscopie is een operatie waarbij er niet één grote insnede wordt gemaakt zoals klassiek gebeurt, maar wel verschillende kleine incisies. Langs die punten worden een camera en fijne werkinstrumenten in het gewricht gebracht .

Op deze manier kan de ellebooggewricht rondom rond worden geïnspecteerd en de slijmvliesplooi worden weggenomen. Dit gebeurt met een zogenaamde ‘shaver’. Het kan echter best vergelijken worden met een soort stofzuiger die het weefsel aanzuigt en wegneemt.

Het voordeel van een kijkoperatie ten opzichte van een open ingreep is de snellere revalidatie.

FREQUENT GESTELDE VRAGEN

​​

 • Ik heb bevestigde plica synovialis, moet ik dan veel stilzitten met mijn elleboog om verdere schade te vermijden?
   

Alles hangt af van de ernst van de aandoening. We zien vaak dat hoe meer je de pijnlijke elleboog gebruikt hoe heftiger de klachten worden. Bij rusten gaan de klachten milderen. Echter is het voor geen enkel gewricht aan te raden om dit volledig te immobiliseren. Afstemmen van de activiteiten volgens de ervaren last is dus het meest aangewezen.

 • Hoelang ben ik arbeidsonbekwaam na een ingreep?
   

Door de band genomen verloopt de revalidatie na deze ingreep vrij vlot. De wonden dienen 2 weken droog te blijven totdat de wondhechtingen verwijderd zijn.

Tot volledige stijfheid en last verdwenen is rekent u best op een op een 6-tal weken.

​​

 • Wat kan ik verwachten na een kijkoperatie van de elleboog?
   

U krijgt na de ingreep een gips van de onderarm tot boven de elleboog. Deze mag u na 1 dag verwijderen. Indien u dit niet ziet zitten kan u steeds contact opnemen met het secretariaat orthopedie (09/ 224 87 96). Nadien brengt u na het ontsmetten enkele bedekkende pleisters op de wondjes.
 

U mag nadien  onmiddellijk bewegen met de elleboog. De pijn ontstaan door de ingreep verdwijnt na verloop van enkele dagen tot weken.

 • Wat zijn de mogelijke complicaties van een kijkoperatie?

De kans op complicaties na een dergelijke ingreep is klein. Eventueel kan er een voosheid ontstaan over delen van de elleboog of voorarm omwille van de nabijheid van zenuwen rondom de elleboog. Zenuwen recupereren traag en dit kan 6 maanden tot een jaar duren, maar normaal verdwijnen de klachten vanzelf.
 

Een infectie is altijd mogelijk bij elke ingreep; maar bij een kijkoperatie is de kans op infecties zeer gering gezien de elleboog tijdens de ingreep continu met steriel water wordt gespoeld.
 

Bij elke elleboogingreep is er een kans op stijfheid die vaak afhangt van de ernst van de aandoening en de grootte van de ingreep.

Specifiek bij het verwijderen van een synoviale plooi dient vermeld te worden dat de buitenste gewrichtsband dichtbij gelegen is en niet beschadigd mag worden tijdens de ingreep omdat anders een instabiliteit kan ontstaan.

Afbeeldingen: 
Lee H.I., Koh K.H., Kim J.P., Jaegal M., Kim Y., Park M.J. Prominent synovial plicae in radiocapitellar joints as a potential cause of lateral elbow pain: clinico-radiologic correlation. Journal of shoulder and elbow surgery. 2018;27(8):1349-56. Epub 2018/07/18. http://dx.doi.org/10.1016/j.jse.2018.04.024

bottom of page