top of page
Ontwerp zonder titel (16).png

Golferselleboog

WAT IS GOLFERSELLEBOOG?

De golferselleboog is gelijkaardig aan een tenniselleboog maar is een veel minder vaak voorkomende aandoening aan de binnenzijde van de elleboog. Uit statistiek blijkt dat de klassieke tenniselleboog 5 tot 10 maal vaker voorkomt in de bevolking dan de golferselleboog. Het betref een overbelasting van de pezen van de buigspieren van de pols die vastzitten aan de binnenzijde van de elleboog.

 

Het chronische karakter van deze aandoening is welgekend en mannen en vrouwen hebben evenveel kans op het ontwikkelen van een golferselleboog. Aangezien het een overbelastingaandoening is komt het vooral voor bij de werkende bevolking en het meest bij mensen met een leeftijd tussen de 45 en 65 jaar.

flexorpronatormassa.jpg

HOE STELLEN WE DE DIAGNOSE?

 

De hoofdklacht is pijn ter hoogte van de binnenzijde van de elleboog bij uitvoeren van buig- of draaibewegingen van de pols. Bovendien kan ook de knijpkracht en grijpkracht van de pols verminderd zijn. Typische bewegingen die pijnlijk zijn, zijn het grijpen van zaken, openen van deuren en handen schudden.

Door middel van klinisch onderzoek en aan de hand van enkele testen gaat de arts na of en in welke mate de buigpezen pijnlijk of gevoelig zijn. 

Aanvullend kan een echografie en radiografie gebeuren om de diagnose te bevestigen en andere pijnlijke zaken aan de elleboog uit te sluiten. Bij chronische last is het soms aangewezen een MRI scan uit te voeren.

WAT ZIJN DE BEHANDELINGSMOGELIJKHEDEN?

Het doel van de behandeling is om de pezen weer te laten genezen door de ontsteking te remmen en zo de functionaliteit weer te verhogen.Gezien de lange duur van de aandoening is het belangrijk om zo veel mogelijk de behandeling af te stemmen op de actuele last. De behandeling bestaat daardoor vaak uit een combinatie van therapieën.

Het is geweten dat een golferselleboog in 90% van de gevallen uit zichzelf heelt na 6 tot 12 maand. Indien conservatieve therapie geen soelaas kan brengen wordt chirurgie overwogen.

 • Pijnstilling

  De eerste stap bij het behandelen van een golferselleboog is adequate pijnstillende medicatie. Een ontstekingsremmer kan geprobeerd worden gedurende 1 tot 2 weken.
   

 • Relatieve rust

  Absolute immobilisatie is niet noodzakelijk. Integendeel is het raadzaam om de pols en elleboog zo veel mogelijk te bewegen, eventuele belasting mag, maar dit moet steeds onder de pijngrens blijven.
   

 • Kinesitherapie

  Kinesitherapie is een belangrijk onderdeel van het beleid. Ontstekingsremmende therapie zal initieel gestart worden, nadien bestaat de behandeling voornamelijk uit het stretchen en de versteviging van de pezen. Voor het verbeteren van de ellebooglast zal de kinesist ook schouderblad verstevigende oefeningen geven. Vraag na aan uw kinesist welke oefeningen u ook zelf thuis kan doen.
   

 • Braces

  Om de pijn onder controle te houden bestaan er braces die door druk op de buigspieren uit te oefenen de pijnlijke peesaanhechting aan de elleboog ontlasten. Daarnaast bestaan er ook braces die de pols- en elleboogbeweging limiteren en zo de pijn verminderen. Echter kunnen zij bij langdurig gebruik ongewilde stijfheid uitlokken.
   

 • PRP injectie

  PRP of ‘Platelet-rich plasma’ is een onderdeel van het bloed van de patiënt zelf waarbij het plasma en de bloedplaatjes worden afgezonderd van de rest en dan worden ingespoten in de zieke pees. De bloedplaatjes geven dan groeifactoren vrij die het peesherstel bevorderen.
  Dit is een relatief nieuwe techniek. Hoewel er reeds enkele veelbelovende studies zijn is er, omwille van het groot verschil in de aanwezige commerciële bereidingen alsook de afwezigheid van studies die de effecten bekijken op lange termijn, nog geen algemene aanbeveling.

 • Operatie
   

Bij golferselleboog chirurgie wordt een kleine insnede van 4 à 5 cm gemaakt over de binnenzijde van de elleboog. De zieke pees wordt losgemaakt en het zieke gedeelte van de pees wordt weggesneden. Nadien wordt de pees opnieuw teruggeplaatst. Afhankelijk van de ernst vastgesteld tijdens de ingreep kan er na de ingreep worden beslist om een gips kortdurend aan te leggen.

Golferselleboogingreep.jpg

FREQUENT GESTELDE VRAGEN

 • Hoelang duurt het gehele proces (van vaststelling van de aandoening tot herstel)?

Het natuurlijke verloop van de aandoening (zonder behandeling) ligt ergens tussen de 10 en 18 maanden. We weten dat na 6 maanden ongeveer 80% van de patiënten verlost is van zijn klachten, na 1 jaar is 90% klachtenvrij.

 • Waarom duurt het natuurlijke verloop van de aandoening zo lang?

Het probleem van het herstel van zieke pezen ligt vermoedelijk aan de van nature slechte doorbloeding van pezen. Ondanks het onderzoek naar de oorzaak van de aandoening en mogelijke behandelingen is men er nog niet in geslaagd de duur in te korten. Bewijzen hiervan zijn de grote aantallen mogelijke therapieën, echter heeft nog geen één behandeling de bovenhand gehaald.

 • Kan ik dat opnieuw krijgen?

Er is weinig onderzoek naar de mogelijkheid op herval na een volledig genezen golferselleboog. Maar er is wel degelijk een kleine kans op het opnieuw optreden van een golferselleboog. Herval wordt vaker gezien bij patiënten die zware manuele arbeid uitvoeren.

 • Waarom wordt er niet onmiddellijk geopereerd?

De belangrijkste reden is het feit dat de aandoening uit zichzelf verdwijnt. Voorts zijn de resultaten van een niet-chirurgisch ingrijpen goed te noemen en niet duidelijk verschillend van die van chirurgie. Daarom wordt best eerst 3 tot 6 maanden gewacht om dan te evalueren of er een indicatie/noodzaak is om over te gaan naar chirurgie.

 • Waarom wordt er niet gesproken over cortisone-inspuitingen als mogelijke behandeling?

Cortisone is een natuurlijk product dat dient om ontstekingen te remmen en normaal geproduceerd wordt door de bijnier. Lokale toediening in een pees kan de pijn op korte termijn (2 – 6 weken) duidelijk verbeteren doch zijn er geen studies die enig verschil kunnen aantonen in de symptomatologie op lange termijn (> 8 weken).

 • Kan het dat ik de pijn ook buiten de elleboog voel?

Jazeker. Het is een gekend fenomeen dat mensen uitstralende pijn voelen zowel verderop in de voorarm als naar de schouder toe. Het exacte mechanisme is nog niet opgehelderd maar het zou te maken hebben met een verhoogde gevoeligheid van de zenuwen ter hoogte van de elleboog die op hun beurt de gevoeligheid verhogen van andere zenuwen in het centraal zenuwstelsel.

 • Wordt een kijkoperatie soms uitgevoerd bij een golferselleboog?

Een kijkoperatie voor een golferselleboog is technisch zeer moeilijk tot onmogelijk. Omwille van de dichtbij gelegen zenuw (nervus Ulnaris) en het binnenste stabiliserende ligament is de kans op beschadiging van die twee zeer reëel. Vandaar dat dit – tot op heden – nog nooit werd uitgevoerd.
 

 • Hoelang moet ik mijn arm stilhouden na de operatie?

Normaal gezien mag u na de ingreep onmiddellijk bewegen met de pols en elleboog. In uitzonderlijke gevallen, bij forse ontsteking of een grote peesscheur, kan een bovenarmgips aangelegd worden voor 1 week.

 • Hoelang zal ik werkonbekwaam zijn na de operatie?

Alles hangt af van het type werk u precies doet en hoe snel de pijn mindert. Bij handarbeid zal u in de regel langer ongeschikt zijn dan als u een bureaujob uitoefent. Ook na de ingreep blijft de regel gelden: bewegen zonder weerstand is toegestaan onder de pijngrens. Voor de heling en revalidatie dient u minstens 3 maanden te rekenen voor een volledig herstel, maar dit kan oplopen tot 6 maanden als u intensief manuele arbeid verricht.Echter wordt steeds samen met de patiënt gekeken naar een individueel revalidatieplan en kan de specifieke onbekwaamheidsduur afwijkend zijn van bovenvermelde perioden.

 • Wat zijn de mogelijke complicaties na een ingreep?

Mogelijke problemen na elke chirurgie zijn wondproblemen met lokale zwelling, nabloedingen, overgevoeligheid van het litteken en infectie van de wonde. Indien u een gips heeft gekregen bestaat de kans dat een knellend gevoel ontstaat met tintelingen en pijn in de elleboog, hand of vingers als gevolg van de zwelling. Indien dit het geval is dient het gips verder open gemaakt te worden. Dit kan door het gips open te knippen. Hiervoor consulteert u best uw huisarts, of gaat u naar de afdeling spoedgevallen.

 • Wanneer neem ik vroeger contact op?

Bij toegenomen wonddrainage, zwelling/roodheid van de hand gepaard met pijn of koorts > 38,5°C zijn redenen om vroeger een consultatie aan te vragen of u aan te bieden op de spoedopname.

INFORMATIEBROCHURE

Download

Hier vindt u de digitale versie van de preoperatieve informatiebrochure. 

Papieren versie is beschikbaar op de polikliniek orthopedie (straat 312) of op de verpleegafdeling orthopedie (straat 161).

Voorblad_Golferselleboog.jpg
bottom of page