top of page

Cubitaal Tunnel Syndroom

Ontwerp%20zonder%20titel%20(3)_edited.pn

WAT IS CUBITAAL TUNNEL SYNDROOM?

Cubitaal tunnel syndroom is een inknelling van de ulnaris zenuw aan de binnenzijde van de elleboog. De ulnaris zenuw loopt ter hoogte van een groeve aan de binnenzijde van de elleboog, waarvan het dak opgebouwd is door een ligament/fascia. Wanneer deze tunnel vernauwd is, kan er lokale knelling op de zenuw ontstaan, waardoor deze zijn signaal moeilijker kan doorgeven. De zenuw voorziet de gevoelsgewaarwording ter hoogte van de de pinkzijde van de pols en ook de pink en de helft van de ringvinger, zoals te zien is op onderstaande figuur.  Daarnaast voorziet de ulnaris zenuw ook de kracht in de kleine handspiertjes.

cubitaal tunnel syn.jpg

WAT ZIJN DE KLACHTEN BIJ EEN CUBITAAL TUNNEL SYNDROOM ?

 

De klachten die kunnen ontstaan bij een cubitaal tunnel syndroom zijn tintelingen, voosheid, branderig of slapend gevoel in de pinkzijde van de pols, de pink en de helft van de ringvinger. Bij een lang bestaande cubitaal tunnel syndroom kan ook de kracht in de hand afnemen en kan er moeite ontstaan met het spreiden van de vingers. De klachten zijn vaak ’s nachts aanwezig en verdwijnen soms met activiteit. De klachten nemen meestal toe bij het plooien van de elleboog.

HOE STELLEN WE DE DIAGNOSE?

 

De diagnose van een cubitaal tunnel syndroom is vooreerst een klinische diagnose die na bevragen van de klachten en klinisch onderzoek duidelijk kan worden. Steeds wordt een EMG onderzoek uitgevoerd om de knelling op de zenuw te objectiveren en de ernst en chroniciteit in te schatten. Dit bestaat eruit dat de geleiding van de zenuw wordt getest over het verloop van de carpale tunnel. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een neuroloog of fysiotherapeut.

WAT ZIJN DE BEHANDELINGSMOGELIJKHEDEN?

  • Nachtspalk

Bij voornamelijk nachtelijke klachten kan een nachtspalk geprobeerd worden waarbij de elleboog in strekking gehouden wordt en de klachten minder worden uitgelokt. Gezien deze brace ’s nachts niet zo goed wordt verdragen, geniet deze behandeling zelden de voorkeur.

  • Kinesitherapie

Indien de klachten mild zijn en niet al te veel interfereren met de dagelijkse activiteiten kunnen oefeningen aangeleerd worden om de zenuw beter te laten glijden. Dit kan symptoomverlichtend werken.

  • Operatie

De enige behandeling voor een op EMG bewezen cubitaal tunnel syndroom is een chirurgische release van deze tunnel. Hierbij wordt het dak van de tunnel doorgesneden en de zenuw over zijn hele verloop vrijgemaakt ter hoogte van de binnenzijde van de elleboog. De ingreep kan enkel onder algemene verdoving plaatsvinden. Bij deze ingreep wordt een insnede aan de binnenzijde van de elleboog gemaakt ter hoogte van de cubitaal tunnel. Soms is het noodzakelijk om de zenuw vanaf zijn initiële plaats te verplaatsen naar voorzijde van de elleboog om op die manier nog minder druk op zenuw te bekomen. Dit wordt een 'anterieure transpositie' genoemd.

Nervusulnarisanatomy.jpg

FREQUENT GESTELDE VRAGEN

  • Wat kan ik verwachten na een cubitaal tunnel operatie?

Bij een cubitaal tunnel release wordt een incisie gemaakt aan de binnenzijde van de elleboog over het verloop van de cubitaal tunnel. De operatie gebeurt onder algemene verdoving waarbij u kortstondig in een lichte slaap gebracht en direct na de ingreep wakker gemaakt door de anesthesist. Postoperatief wordt een ellebooggips aangebracht gedurende vier weken. Deze wordt op de consultatie na twee weken gewisseld. De draadjes worden na twee weken verwijderd. De wonde dient twee weken droog gehouden te worden. Zodra de gips is verwijderd mag u uw elleboog volledig gebruiken voor dagdagelijkse zaken. Klassiek wordt er postoperatief kinesitherapie voorgeschreven om de zenuwgeleiding te stimuleren en de beweeglijkheid van het elleboog- en polsgewricht te herwinnen.

  • Wanneer kan ik werken / autorijden?

Normaal gesproken kan het werk hervat worden zodra de zenuw gerecupereerd is en de mobiliteit van de elleboog en pols genormaliseerd is, meestal na een tweetal maanden.

Autorijden kan zodra de gips is verwijderd, aangezien rijden met gips niet verzekerd wordt.

  • Wat zijn de risico’s?

Zoals bij elke chirurgische ingreep zijn mogelijke complicaties zwellingen/nabloeding in het operatiegebied, wondproblemen, overgevoeligheid van het litteken en infectie.

Een knellende gips kan ook klachten veroorzaken . Bij toename van pijn en/of tintelingen ter hoogte van de hand en vingers kan het raadzaam zijn de gips open te knippen en te lossen, gezien dit symptomen zijn van een knellende gips.

  • Wanneer neem ik vroeger contact op?

Bij toegenomen wonddrainage, zwelling/roodheid van de hand gepaard met pijn of koorts > 38,5°C zijn redenen om vroeger een consultatie aan te vragen of u aan te bieden op de spoedopname.

Voorblad_Cubitaal_Tunnel.jpg

INFORMATIEBROCHURE

Download

Hier vindt u de digitale versie van de preoperatieve informatiebrochure. 

Papieren versie is beschikbaar op de polikliniek orthopedie (straat 312) of op de verpleegafdeling orthopedie (straat 161).

bottom of page